Wang Syiling al-Julus Kelantan

Wang syiling al-Julus Kelantan adalah kepingan wang yang ditemui di Kelantan, bertarikh 577 Hijrah (1181 Masehi).

 

 

 

 

 

====================================================================

 Jabatan Sejarah
The Historian Secret Society
Kredit: Zaini Nasohah, Pentadbiran undang-undang Islam
di Malaysia: sebelum dan menjelang merdeka (2004), Utusan Pub.
Persatuan Pencinta Sejarah Kelantan

    ====================================================================

.

.

.

.

.

.

.

WANG Syiling al-Julus Kelantan ditemui di bekas tapak Kota Istana Kubang Labu, Kelantan pada tahun 1914 Masehi, dimana di kepingan wang tersebut tercatat tarikh 577 Hijrah (1181 Masehi).

.

.

julus kelantan.

.

.

Pada salah satu muka wang syiling berkenaan terukir perkataan ‘al-Julus Kelantan’ dan angka Arab ‘0vv’ yang bererti ‘menduduki takhta Kelantan 577′.

Di muka satu lagi terukir perkataan ‘al-Mutawakkil’ yang bererti ‘yang bertawakkal’.

Tarikh 577 sebagai yang tercatat di wang syiling itu sudah tentu merujuk kepada tahun Hijrah. Penemuan wang syiling ini telah membuktikan kemungkinan besar penyebaran Islam di Kelantan berlaku sebelum tahun 1181 Masehi lagi.

.

.

peta-kota-kubang-labu1n

Pelan Kota Kubang Labu

.

.

.

Sedikit tentang penyebaran Islam khasnya di Pantai Timur, agama ini tersebar melalui para pendakwah dan pedagang yang berkunjung ke pelabuhan-pelabuhan di sebelah Pantai Timur yang menghadap Laut Champa, biasanya menjadi persinggahan utama kepada mereka yang datang dari arah China atau yang ingin meneruskan perjalanan ke China atau ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Segenting Kra, seterusnya ke Indochina.

.

.

.

.

~Srikandi

Leave a Reply